Banner
SİGORTA GENEL ŞARTLARI
Sigortacılık hakkındaki yürürlükteki mevzuatları burada bulabilir ve tüm sigortacılık dalları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sigorta; Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Genel Şartlar Nedir?
Devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve Sigorta şirketlerinin bunun aksine hareket edemeyecekleri koşullardır.


-
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

- Sağlık Sigortası Genel Şartları

- Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları


- Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

- Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

- Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

- Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

- Hayat Sigortaları Genel Şartları

- İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları

- Kredi Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Sera Sigortası Genel Şartları

-
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

- Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları

-
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları

- Montaj Sigortaları Genel Şartları

- Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

-
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları

- Tekne Poliçesi Genel Şartları

- Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

- Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

- İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları

- Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları

 
 
Pro WEB